NEXT LEVEL LOFT OFİS Eskişehir yolu (Dumlupınar Bulvarı) Kızılırmak Mahallesi A Blok 06520 Söğütözü / Çankaya/Ankara / Türkiye 0850 346 99 69
Çalışma Saatleri: 08.30 - 20.00 info@tatilebekleriz.com
Menu Ara

Hesap Kullanım Şartı ve Sözleşme

Tatilebekleriz.com İş Ortakları Hesap Kullanım Şartları

Tatilebekleriz.com, iş ortakları için Connect (extranet) ve İştirak Ortak Merkezi dahil online kullanıcı hesaplarına erişme olanağı sunmaktadır. Doğrudan Tatilebekleriz.com'la olan veya Tatilebekleriz.com'un bir iş ortağı adına olan sözleşme sayesinde (bundan böyle "Ana Sözleşme") bu kullanıcı hesaplarına erişimi bulunan kişilerin uyacağı sözleşme şartları aşağıda verilmiştir.  

Tatilebekleriz.com Hizmetlerini Ana Sözleşmede üzerinde anlaşılan maddelerden başka bir amaç için kullanmamayı ve üçüncü herhangi bir şahıs için kullanmamayı kabul edersiniz. Ayrıca aşağıdaki maddelerde verilenleri de yapmamayı kabul edersiniz:

 • Konuklara istenmeyen, konaklama konusuyla ilgili olmayan ticari e-postalar göndermek
 • Kimliğinizi saklamak suretiyle yalan beyanlarda bulunmak
 • İzin verilen çerezler dışında virüs, zararlı yazılım gibi ürünler yüklemek
 • Tatilebekleriz.com ana sisteminde yapılan herhangi bir işlemi değiştirmek, iptal etmek veya gerçekleşmesini engellemek
 • Tatilebekleriz.com sitesinin sistemlerine zarar verici davranışlarda bulunmak ya da sistemleri devreden çıkararak ilgisiz işlem yapmak, sistemi zayıflatmak/yavaşlatmak veya sistemlerin bilinçli olarak kapasitesini zorlamak
 • Tatilebekleriz.com sitesi tarafından sunulmuş herhangi bir işlem/özellik için tersine mühendislik yapmak
 • Tatilebekleriz.com ile anlaşma yapmadan, sözleşme imzalamadan sitenin ticari markasını kopyalamak veya herhangi başka bir amaç için kullanmak
 • Herhangi başka bir kullanıcı yada müşterinin bilgilerini sosyal medya ya da herhangi başka bir mecrada ifşa etmek, paylaşmak veya yeniden satın almak
 • Tatilebekleriz.com ile açık ve yazılı herhangi bir anlaşma olmaksızın, ticari veya başka bir sebeple üçüncü kişilerin Tatilebekleriz.com sistemlerine girmesine, bu sistemleri kullanmasına izin vermek
 • Tatilebekleriz.com hizmetlerini halen yürürlükte yer alan yasalar veya başkalarının hak ve hukukunu ihlal edecek şekilde kullanmak veya kullanıma sunmak. Bu maddeye üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerik yüklemeleri de dahil edilmektedir.

 

Sistemde bulunan kullanıcı bilgilerinin herhangi bir şekilde yok olması veya bilinçli veya bilinçsiz olarak kötüye kullanılması durumunda bu durum derhal info@tatilebekleriz.com adresine bildirilmelidir.

Bu yukarıda belirtilen Kullanım Şartlarına uymamak, Tatilebekleriz.com hizmetlerine olan erişim hakkınızın durdurulmasına yol açabilir. Tatilebekleriz.com, ilgili Ana Sözleşme gereğince fesih dahil olmak üzere diğer yasal adımları atma hakkını saklı tutar.

 Aşağıda yazılı olan sözleşmeyi okuyup , imzalayıp tatilebekleriz.com adresimize gönderim ve onay işleminizden sonra tesisiniz aktif hale getirilecektir.

www.tatilebekleriz.com 

 

 

SÖZLEŞME 

 

TARAFLAR

 

A-)Adaılgın Medya Bilişim  Turizm ve GıdaTicaret  LTD.ŞTİ..  www.tatilebekleriz.com işletmecisi

Adresi : TÜRKİYE/ANKARA

Vergi Dairesi : 

Vergi Numarası : 

 

B-)Tesis Adı :

 

Ticari Ünvanı :

 

Vergi Dairesi :

 

Vergi Numarası :

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme ile yukarıda isim ve ünvanı bulunan tesis www.tatilebekleriz.com internet alan adı üzerinde, işletmekte olduğu gezi tedarikçisi ve konaklama tesisini tanıtmaya, bu tesise müracaat eden müşterilerinin  www.tatilebekleriz.com  üzerinden doğrudan yapacakları rezervasyonları kabul etmeye ve  bunun karşılığında www.tatilebekleriz.com ‘a belirli bir komisyon ödemeyi kabul ettiğine dair sözleşmedir.

 

TARAFLARIN KABUL /TAAHHÜT VE EDİMLERİ

 1. Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  www.tatilebekleriz.com adresindeki kendisine ayrılan ve kendisine verilmiş şifre ile sadece kendi kullanımına ve düzenlenmesine tahsis olunan sayfanın tüm resim ve içeriğinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

1-A ) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  www.tatilebekleriz.com adresindeki kendisine ayrılan ve kendisine verilmiş şifre ile sadece kendi kullanımına ve düzenlenmesine tahsis olunan sayfanın tüm resim ve içeriğinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

2) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  , kendisi tarafından oluşturulmuş satış koşulları dahilinde kendisine yapılan çevirimiçi rezervasyonları kabul edeceğini, kabul etmediği takdirde neticelerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  www.tatilebekleriz.com adresine tesisini eklemek için oluşturulmuş ve yalnız kendisine ait kullanıcı kodu ve şifresini korumak ,kullanmak ve saklamak hususunda tek yetkili ve sorumludur. Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  yönetim ekranını kullanarak kendisi için belirlenen şifresini değiştirmekte serbesttir.

 

4) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  siteye kabul aşamasında gerek kendisi için gerekse , müşteriler (Site ziyaretçileri) için düzenlenmiş bulunan ”Site içi Kullanım Koşullarını” ve bunların içeriklerini okumuş ve kabul etmiştir. Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  Site İçi Kullanım Koşullarını kabul etmediği takdirde kendisi için oluşturulan “ Kullanıcı Kodu” ve “Şifre” aktif olmayacak ve iş bu sözleşme hüküm doğurmayacaktır. “Site  Kullanım Koşulları ” bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İhtilaf halinde birlikte değerlendirilir.

 

5) Tatilebekleriz.com sözleşmeyi bundan sonraki dönemlerde yazılacak ve güncellenecek olan sözleşme ve sözleşmelerle değiştirebilir. Tesis sahibi bu sözleşme ile bundan sonraki (turizm /gayrimenkul/otel/aktivite ve tur )ilgili kanun değişikliklerini ve sözleşme güncellemesinide kabul ve beyan etmiş sayılır. Tatilebekleriz.com sözleşmeyi önceden haber vermeksizin dilediği zaman fesih edebilir. Fesih bildirimi E-posta yolu ile yapılır. Fesih bildirimini müteakip 3 iş günü içerisinde Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  www.tatilebekleriz.com adresindeki yayını durdurulur. Fesihin haklı veya haksız surette yapılması diğer tarafa tazminat talep etmek hakkını vermez. Ancak taraflar fesih öncesi kabul edilmiş rezervasyonlar ile ilgili edimlerini fesih sonrasında dahi eda ve ifa etmek zorundadırlar.

 

6) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  , kendisine ait marka /logo/resim/yazı/isim ünvan/vb. içerikleri imajına zarar verilmemek koşulu ile www.tatilebekleriz.com ‘ un reklam çalışmalarında yazılı ve görsel basın ve mecralarda ücretsiz olarak kullanılmasına izin vermiştir. www.tatilebekleriz.com ‘un bu hususta ayrıca izin almasına gerek yoktur.

 

7) Taraflar arasındaki komisyon miktarı, kdv dahil % 15 ve haricen belirlediği komisyon tutarıdır. Bu oran taraflar arasında belirlenmiş taban komisyon oranıdır. Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  , kendisine ait yönetim ekranını kullanmak sureti ile www.tatilebekleriz.com ‘un komisyon oranını tek taraflı olarak arttırabilir. Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin komisyon ödemeleri; müşterilerin aktivite/tur /villa daire /otel ve Tesislerden çıkış yaptığı ayı takip eden ayın birinci haftasında faturası www.tatilebekleriz.com tarafından tanzim edilerek gönderilmesini müteakip, 10 gün içinde banka havalesi /kredi kartı ile ödeme şeklinde Tatilebekleriz.com  hesaplarına yapılır.

 

8) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  www.tatilebekleriz.com  a ,TBK 40 mad. doğrultusunda tesisi ile ilgili tüm bilgileri kendisine ait yönetim ekranından girmek koşulu ile site ziyaretçilerine satış ve pazarlanması hususunda TBK 404 ve müteakip maddeleri doğrultusunda temsil yetkisi vermektedir.

 

9) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  yönetim panelini kullanarak dilediği tarihlere istediği para biriminden fiyatlarını tanıtmakta serbesttir. Türk Lirası dışında farklı bir para birimi ile fiyat girişi yapılmış ise , Müşteri tarafından Gezi tedarikçisi / Tesis sahibine yapılacak ödeme tarihindeki Merkez Bankası Satış Kuru uygulanır.

 

9-A )  Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  yönetim panelini kullanarak dilediği tarihlere istediği para biriminden fiyatlarını tanıtmakta serbesttir. Türk Lirası dışında farklı bir para birimi ile fiyat girişi yapılmış ise , Müşteri tarafından Gezi tedarikçisi / Tesis sahibine yapılacak ödeme tarihindeki Merkez Bankası Satış Kuru uygulanır.

 

10) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  , www.tatilebekleriz.com’  da ilan ettiği işletme belgesindeki değişiklikleri kendisine ait yönetim panelinden derhal güncellemek zorundadır. Bu konudaki ihmallerinden ve www.tatilebekleriz.com ‘un bu hususta uğrayacağı zararlarından sorumludur.

 

11)İhtilaf vukuunda Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

 

12)Tarafların sözleşmede yazılı Elektronik Posta Adresleri iletişim adresleri olarak kabul edilmiştir.

 

13) Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi  , www.tatilebekleriz.com ‘dan gelen rezervasyonlar ile ilgili tahsilatları doğrudan doğruya müşteriden yapacaktır. Gezi tedarikçisi / Tesis sahibi   www.tatilebekleriz.com ‘ dan bu konu ile ilgili her hangi bir tahsilat talebinde bulunamaz.

 

14)ONÜÇ Ana başlıktan ibaret bu sözleşme taraflarca okunup kabul edilmiş ve her sayfası imzalanmış bir biçimde  iki nüsha olarak __/__/____ tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

 

Tatilebekleriz .com Adına  Kurucu/İmza Yetkilisi/işletmeci  ;

Adı, Soyadı :

 

E-posta :

 

İmza :

 

Konaklama Tesisi Kurucu/İmza Yetkilisi;

 

Adı, Soyadı :

E-posta :

İmza :

 

 

 

UYARI

Sözleşme ekleri ve teslimat şekli : İşletme Belgesi Fotokopisi, İmza Sirküleri Fotokopisi,Vergi Levhası Fotokopisi  ,Tursab Belgesi ( varsa ) Fotokopisi  ve Sözleşmelerin her sayfasının imzalanmış şeklindeki Orjinal halini tatilebekleriz.com şirket adresimize (yukarıda yazılı )  karşı taraf ödemeli olacak şekilde ücretsiz gönderebilirsiniz .

                                                                                                                           

     © www.tatilebekleriz.com

tatilebekleriz.com Detaylı iletişim bilgileri ve formu için tıklayın... Bize Ulaşın
 • Tesisinizi Kaydedin ve Gücünüze Güç Katın

  İş kolunuz ile ilgili içerikleri ekleyerek,kendinize ait bir sisteme sahip olun ve gücünüze güç katın.
 • Zamandan ve Paradan Tasarruf Edin

  Direk Tesis Sahipleri ile iletişime geçip ilk elden fiyatları talep edin.
 • Onaylanmış Güvenilir Kullanıcılar

  Tesis ve İçerik Yükleyenler www.tatilebekleriz.com tarafından onaylanıp hizmetinize sunulmaktadır...
İletişime Geç

BİZ SİZİ ARAYALIM

İletişim

Adınız Soyadınız
Email Adresiniz
Telefon Numaranız
TATİLE BEKLERİZ İNSTAGRAM

FAVORİLERİM

Yükleniyor...
Alışveriş Sepeti